Innskytingsskiver stafett

Innskytingsskiver blir tilsvarende startposisjon. Det betyr at hvis du har startnummer 6, 36, 66 eller 96 skal laget ditt skyte inn på skive 6.

Skytebanesjefen kommer til å blåse i fløyta når halve innskytingstiden har gått.

Innskytingstid

K17-22 år08:15-08:30
K17-19 år08:30-08:45
M17-22 år11:30-11:52
M17-19 år11:53 – 12:15 *
*følg med på skytebanesjefen når vedkommende blåser i fløyta