Informasjon

Ankomst til anlegget

Birkebeiner Skiskytterstadion, se link her for ankomst til anlegget

Løype- og arenakart

Se her for løype- og arenakart

Startkontingent

Startkontigent på individuelle renn konkurranser er:
Kr. 220,- for senior pr konkurranse
Kr. 250,- for junior og ungdom pr konkurranse

Kr. 500,- pr. lag for stafett ungdom/junior

Påmelding individuelt

Online påmelding via www.eqtiming.no
Frist for påmelding: Mandag 13. februar 2023 kl. 23:59
Eventuell etteranmelding behandles av operativ rennjury som kan akseptere nye påmeldinger inntil start av arrangementets første lagledermøte. Operativ rennjury har full anledning til å plassere etteranmeldte utøvere hvor som helst i startfeltet, og de skal heller ikke ha noe prioritet for innskytingsskive. Etteranmeldingsgebyr på nasjonale renn er 7 x startkontingent.

Påmelding stafett

Påmelding av stafettlag på nasjonale arrangement settes til tirsdag kl.23:59 i samme uke som arrangementet avvikles. For nasjonale arrangement gjøres fordelingen av stafettlag på siste lagledermøte før stafetten. Deretter blir link til påmelding sendt pr. e-post til lagleder for laget.

Frist for navnepåmelding og rekkefølge i stafett er tidligst 2,5 timer etter at offisiell liste foreligger fra konkurransen dagen før.

Ved spørsmål knyttet til påmelding, ta kontakt med tidtakersjefen.
Tidtakersjef: Jan Henning Røisland. E-post: timing@vingromskiskyting.no Tlf.: 900 13 247

Lisens

Skiskytterklubbene er ansvarlige for at alle løperne har betalt lisens og gjennomgått sikkerhetsbestemmelsene. For de som ikke har betalt lisens kan man løse engangslisens på rennkontoret, kr. 100,- pr. konkurranse. Oversikt over hvem som har betalt lisens finner du på følgende link: https://skiskyting.no/anlegg-og-arrangement/nyttig-informasjon/skiskytterlisens/

TIDTAKERBRIKKE

Utøver stiller med egen personlig brikke for tidtaking, hvis utøver ikke har personlig brikke eller brikken er defekt, kan dette leies på rennkontoret i god tid før start. Arrangør kan velge å stille med en ekstra brikke til utøver som deles ut før start.

Det skal kun benyttes brikker som har et brikkenummer høyere enn det som er oppgitt fra Emit her: https://emit.no/support-base/emitag-brikke/

STARTNUMMER
Startnummer gis personlig til utøver etter godkjent avtrekkskontroll og sjekk av brikke ved adkomst til arena. Startkontingent for etteranmeldte skal være betalt før man får ta imot startnummer. Startnummer som ikke leveres tilbake må erstattes med kr 300,-.

RENNKONTOR

Arrangementsbygget på stadion.

Åpningstider:  ‘

Torsdag08:30 – 16:00
Fredag07:15 – 16:30
Lørdag07:45 – 15:30
Søndag07:30 –

Overnatting

Følgende steder har arrangør gjort avtale om overnatting:

Se link her for hoteller og annen overnattingstilbud på Lillehammer

Dusj/garderobe/WC

Ved stadion

Servering

Café i byggingen ved seremoniplass, i retning langrennsstadion.

Parkering

Parkering på Birkebeineren Skiskytterstadion er satt ut av anleggseier og drives av Apcoa. Apcoa belaster parkering ved skiltgjenkjenning. Du belastes for den tiden du er inne på området, og det koster 80 kroner pr dag. Om du kjører gjennom eller ut igjen innenfor 30 minutter vil du ikke bli belastet. Det vil derfor være mulig å kjøre inn på området for å levere og hente folk og varer.  Ved opphold ut over dette betaler du i Apcoa Flow-appen innen 48 timer eller på automat før avreise. Her er det også mulig å sette opp automatisk trekk fra bankkort inne i Apcoa Flow-appen.
Benytt parkeringsplassene i området ved Birkenhallen.

Hvis du kommer med buss/minibuss eller bobil, ta kontakt med arrangør.

lars.nes@olympiaparken.no tlf: 905 98 668

Smøreboder

Ønsker du å bestille oppstillingsplass, ta kontakt med:

Lars Nes E-Post: lars.nes@olympiaparken.no Tlf.: 905 98 668

Frist for å bestille oppstillingsplass: 14. februar.

Hjemmeside

Nettside: https://anviser.skiskyting.no/tromso2023/ 

Teknisk delegerte

Ketil Reistad                                   Kristoffer Staff
E-Post: ketil.reistad@gmail.com        E-post: k_staff_89@hotmail.com
Tlf.: 918 33 212                                   Tlf.: 993 90 198

Rennleder

Frode Hagen           E-Post: frodehagen@bbnett.no           Tlf.: 976 61 900

Velkommen til spennende dager på Lillehammer!