Utstyrskontroll

Det vil være avtrekkskontroll på treningsdag og første konkurranse. Resterende konkurranser vil ikke ha avtrekkskontroll. For løpere
som ikke deltar på den første konkurransen vil det være avtrekkskontroll på sin første konkurranse. (Les mer..)

Fredag (treningsdag):
Avtrekkskontroll og utdeling av startnummer før skyting, visitasjon av våpen og innlevering av startnummer etter skyting. Startnummeret må bæres synlig under skytetrening på standplass.

Lørdag:
Utstyrskontroll ved Rennkontoret med avtrekkskontroll, brikkekontroll og utdeling av startnummer, visitasjon av våpen ved skive 1 etter innskyting.

Søndag:
Utstyrskontroll ved Rennkontoret med avtrekkskontroll for løpere som ikke gikk lørdag, brikkekontroll for alle og utdeling av startnummer. Visitasjon av våpen ved skive 1 etter innskyting.