Husk å melde inn DNS’er!

Det er viktig at arrangøren får tilsendt DNS’er så fort man vet om utøveren ikke kan stille på enten lørdag eller søndag.

Dette sendes til tidtakeransvarlig på mail: arild.hageland@gmail.com