Har du betalt lisens?

Sjekk om du har betalt lisens – må være betalt for å få starte! Ta med kvittering hvis du nettopp har betalt (eller løs engangslisens).