Befaring med NRK og NSSF

26. april var det befaring av nye løyper på Geilo med NRK og NSSF tilstede og her ble det meste tekniske gjennomgått ca 1 år før NM tar til på Geilo.

Det var en nyttig dag for alle parter og vi gjør grep på stadion som vil gjøre at publikum i arenaen vil komme tett på både start, mål og standplass.