Buss fra flyplassen til hotellet?

Hvis det er noen kretser, skoler, team etc som ønsker buss fra flyplassen til hotellet så kan det bestilles via e-post til pehi@alta.kommune.no med tidspunkt for ankomst og informasjon om hvor faktura skal sendes.

Bestilling må være på plass senest i løpet av tirsdag den 21. mars. Pris: kr 3.000,-