Frivillige

Her prøver vi å legge ut info som kan være aktuell for frivillige.

Her er en oversikt over hvem som har hvilke oppgaver på standplass og rundt våpen.

 • Åpne execl-arket versjon 2.6 pr 23. mars kl 00.30, hovedsakelig med nye tider på fredag.
 • Her finner dere excel-arket versjon 2.7 23. mars kl 23:30, blant annet lagt inn deling av lørdag for skrivere og en del nye navn.
 • Her finner dere excel-arket versjon 2.8, 24. mars kl 22:15, blant annet oppdatert med en del navn på L2 ( fra Fellesstart Menn lørdag)
 • Her finner dere excel-arket versjon 2.9, 25. mars kl 21:25 for søndag.

Noe som ikke ser ut til å stemme ta kontakt med Kai Bjørkli, 48 16 23 55. Arket er under kontinuerlig revisjon, og det kommer nye versjoner daglig.

Torsdag:

 • Tastere møter til opplæring kl 12:30 på standplass, skal taste under Finnmarksmesterskapet kl 13:45-14:30
 • Skrivere møter til samme opplæring som tastere 12:30 på standplass, skal skrive under Finnmarksmesterskapet kl 13:45-14:30
 • Skive 1 kontrollører møter 12:30 på standplass for samme opplæring som tastere og skal kontrollere våpen til de som er ferdig med treningsdagen.
 • Våpenkontrollører til utstyrskontrollen møter 12:15 for å være klar til til åpning 12:30 i ICE-teltet.

Fredag: (med fare for justeringer)

 • 12:15 Våpenkontrollører til utstyrskontrollen møter ved ICE-teltet, våpenkontrollen åpner 12:30
 • 12:30 Skive1 kontrollørene møter i tidtakerbua for å hente utstyr til skive 1 kontrollen.
 • 12:30 Kostere møter ved skive 1 for å hente kost.
 • 13:30 Tastere og skriver møter på standplass, rennstart kvinner 14:00
 • 13:30 Skrivere til strafferunden møter ved tidtakerbua for å hente utstyr.
 • 14:00 Våpenkontrollører for målgården møter ved mål.

Lørdag:

 • 07:00 Våpenkontrollører til utstyrskontrollen møter ved ICE-teltet, våpenkontrollen åpner 07:15
 • 07:45 Skive1 kontrollørene møter i tidtakerbua for å hente utstyr til skive 1 kontrollen.
 • 08:10 Kostere møter ved skive 1 for å hente kost.
 • 08:10 Tastere og skriver møter på standplass.
 • 08:10 Skrivere til strafferunden møter ved tidtakerbua for å hente utstyr.
 • 08:25 Våpenkontrollører for målgården møter ved mål.
 • 07:30 Koster innskyting møter ved bua på standplass.

Søndag:

 • 09:30 Våpenkontrollører til utstyrskontrollen møter ved ICE-teltet, våpenkontrollen åpner 09:45
 • 10:00 Skive1 kontrollørene møter i tidtakerbua for å hente utstyr til skive 1 kontrollen.
 • 10:00 Kostere møter ved skive 1.
 • 10:45 Tastere og skriver møter på standplass.
 • 10:45 Skrivere til strafferunden møter ved tidtakerbua for å hente utstyr.
 • 10:45 Våpenkontrollører for målgården møter ved mål.