Endrede tider fredag

Det er gledelig mange som ønsker å gå sprint i Alta og det fører til at NRK har utvidet sine sendeflater slik at vi får dekket konkurransene fra start til slutt.
Det betyr at innskyting og starttider blir endre for både kvinner og menn, se Program for oppdaterte tider.

Buss fra flyplassen til hotellet?

Hvis det er noen kretser, skoler, team etc som ønsker buss fra flyplassen til hotellet så kan det bestilles via e-post til pehi@alta.kommune.no med tidspunkt for ankomst og informasjon om hvor faktura skal sendes.

NM masters

NM veteran ble sist arrangement i 2010 da NM senior gikk på Simostranda. Siden den gang har det vært et ønske om å bygge opp denne delen av arrangementet og vi har gleden av å fortelle at NM masters blir gjennomført fredag formiddag ifm NM senior.
Øvelsen er fellesstart og det skal gås 7,5km fordelt på 5 runder a 1,5 km og 4 skytinger (ligg – ligg – stå – stå). Det blir delt ut NM-medaljer i alle klasser.

Styret behandlet regelendringer på styremøte 12. desember 2022 og har gjort følgende vedtak:
Styret vedtar følgende klasseinndeling og at det ikke skal være en karenstid etter endt karriere.  
Utøvere som deltar på NM masters kan ikke delta på øvrige individuelle øvelser ifm NM senior. 
Utøvere som deltar på NM masters kan delta på NM stafetten.

Ordningen skal evalueres etter sesongen 2023-24.